Αξιολόγηση Προγράμματος “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” 27.10. (διάρκεια 2 λεπτά)

Αξιολόγηση Προγράμματος “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” 27.10. (διάρκεια 2 λεπτά)
line

  Ερωτήσεις για εντυπώσεις εκπαιδευτικών   


   


   


   

   

  Ερωτήσεις για εντυπώσεις μαθητών   


   


   


      

  Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@be-internet-awesome.gr.

   

  * Υποχρεωτικά πεδία

  Font Resize