Η Συμμαχία για την Καλύτερη Προστασία των Ανηλίκων στο Διαδίκτυο ανακοίνωσε τις δεσμεύσεις της

Η Συμμαχία για την Καλύτερη Προστασία των Ανηλίκων στο Διαδίκτυο ανακοίνωσε τις δεσμεύσεις της
line

Τις ατομικές τους δεσμεύσεις με τις τρέχουσες και μελλοντικές τους ενέργειες για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και καλύτερου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για ανηλίκους ανακοίνωσαν 22 κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας και της επικοινωνίας της Συμμαχίας για την Καλύτερη Προστασία των Ανηλίκων στο Διαδίκτυο (Alliance to Better Protect Minors Online).

Η Συμμαχία ξεκίνησε την Ημέρα Ασφαλέστερου Διαδικτύου στις 7 Φεβρουαρίου 2017. Είναι μια πρωτοβουλία αυτορρύθμισης για την αντιμετώπιση επιβλαβών περιεχομένων, συμπεριφοράς και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τη στρατηγική της για το καλύτερο Διαδίκτυο για παιδιά (BIK), προβλέπει εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, ΜΚΟ και η UNICEF να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος. Έπειτα από την δημοσίευση μιας δήλωσης με τους στόχους τον Φεβρουάριο, τα μέλη της Συμμαχίας είχαν τρεις μήνες για να επιβεβαιώσουν τις ατομικές τους δεσμεύσεις όσον αφορά την προώθηση της ενδυνάμωσης των χρηστών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την αύξηση των προσπαθειών ευαισθητοποίησης και την αύξηση της πρόσβασης σε θετικό, εκπαιδευτικό διαφοροποιημένο περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες ανακοίνωσαν σήμερα τους στόχους και τα σχέδια δράσης τους, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες ευπάθειες και ανάγκες των νεότερων χρηστών. Αφιερώνοντας προσπάθειες για την αύξηση των δραστηριοτήτων προς τους γονείς και τις οικογένειες και την ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου του κοινού δικτύου Κέντρων Ασφαλέστερου Διαδικτύου (SIC) του δικτύου Insafe-INHOPE στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της Ε.Ε.. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις μεμονωμένες δηλώσεις των εταιρειών εδώ.

 

Πηγή: BIK

Font Resize