Στις επάλξεις για ένα καλύτερο διαδίκτυο το Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Στις επάλξεις για ένα καλύτερο διαδίκτυο το Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
line

Ένα πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα προέκυψε από την 1η συνεδρίαση του Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Το Πάνελ Νέων απαρτίζουν μαθητές από διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο στόχος δημιουργίας του είναι να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση ενός ποιοτικού και ασφαλούς διαδικτύου στην Ελλάδα.

Όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση οι νέοι προβληματίζονται για το αν θα λάβουν τα κατάλληλα εφόδια να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες, απαιτούν να ενημερώνονται για τους κινδύνους στο διαδίκτυο και τους τρόπους προστασίας και επιθυμούν η επικοινωνία τους με τη γραμμή βοήθειας help-line να μην είναι απρόσωπη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο που σήμερα γίνεται η ενημέρωση των νέων από το σχολείο η οποία χαρακτηρίστηκε αναχρονιστική, αποσπασματική και αναποτελεσματική. Επισημάνθηκε ότι μόνο με μεθοδική ενημέρωση η οποία θα πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία και να γίνεται μέσω της παρουσίασης βιωματικών περιστατικών μπορεί να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα στη ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Όσον αφορά σε επικίνδυνες συμπεριφορές όπως το sexting και το bullying,  τα ίδια τα παιδιά υποστήριξαν ότι για να εξαλειφθούν θα πρέπει η νέα γενιά να εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε  να τα θεωρεί πρότυπα μη αποδεκτής συμπεριφοράς και να τα απομονώσει.

Font Resize