Ευρωπαικός μήνας Ψηφιακής Ασφάλειας ο Οκτώβριος.

Ευρωπαικός μήνας Ψηφιακής Ασφάλειας ο Οκτώβριος.
line
#cybersecuritymonth

shutterstock_388157155-copyright-rawpixel-large

Ο Ευρωπαικός Μήνας Ασφαλούς Διαδικτύου είναι η ετήσια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία πραγματοποείται κάθε Οκτώβριο με σκοπό να αφυπνίσει για τις απειλές στο διαδίκτυο, να προωθήσει  την ψηφιακή ασφάλεια ανάμεσα στους χρήστες και να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες ασφαλείας μέσω της εκπαίδευσης. Διοργανώνεται από τον ΕυρωπαΪκό οργανισμό ENISA, την Ευρωπαική Επιτροπή και τους εταίρους της.

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού μήνα Ψηφιακής Ασφάλειας είναι:

  • Να ευαισθητοποιήσει για την ψηφιακή ασφάλεια , η οποία αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να παράγει εξειδικευμένη ευαισθητοποίηση στην Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.
  • Να προωθήσει την ασφαλή χρήση του ίντερνετ για όλους τους χρήστες.
  • Να χτίσει ένα δυνατό σύστημα παρακολούθησης δεδομένων για να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση.
  • Να εμπλέξει όλους του συναρμόδιους φορείς.
  • Να αυξήσει το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης έτσι ώστε να δοθεί παγκόσμια διάσταση.
  • Να ενισχύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον όσον αφορά στην ασφάλεια των πληροφοριών μέσω των πολιτικών και των φορέων συντονισμού.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο : https://cybersecuritymonth.eu.

Font Resize