ΕΕ: Δημόσια διαβούλευση για την αντιμετώπιση των Fake News

ΕΕ: Δημόσια διαβούλευση για την αντιμετώπιση των Fake News
line
#fakenews

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά με τις πλατφόρμες, τα μέσα ενημέρωσης, τους ερευνητές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να συμφωνήσουν σε λύσεις για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης των ψευδών ειδήσεων. Στόχος είναι να οριστούν οι ευθύνες των παραγόντων, σεβόμενοι ταυτόχρονα την ελευθερία έκφρασης, τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και το δικαίωμα των πολιτών σε ποικίλες και αξιόπιστες πληροφορίες.

Οι ψεύτικες ειδήσεις συνίστανται σε εξαπλωμένη εκ προθέσεως ψεύτικων πληροφοριών μέσω διαδικτυακών κοινωνικών πλατφορμών, μέσων ενημέρωσης ή παραδοσιακών εντύπων. Το φαινόμενο έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από ποτέ, καθώς είναι πλέον πολύ εύκολο για κάποιον να δημοσιεύει και να μοιράζεται οποιαδήποτε είδηση ή πληροφορίες στο διαδίκτυο. Τα κοινωνικά μέσα και οι διαδικτυακές πλατφόρμες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση της διάδοσης τέτοιων ειδήσεων και καθιστούν εφικτή την επίτευξη παγκόσμιας εμβέλειας χωρίς μεγάλη προσπάθεια από τον συγγραφέα.

Συνολικά, τα ψεύτικα νέα αντιπροσωπεύουν μια άσχημη έννοια που περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους ψευδών δηλώσεων ή στρεβλώσεων της πραγματικότητας με τη μορφή ειδήσεων (σε μορφή κειμένου, ήχου ή βίντεο). Ωστόσο, μπορεί να γίνει ευρεία διάκριση μεταξύ ψευδών πληροφοριών που περιέχουν στοιχεία που είναι παράνομα σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία και ψεύτικα νέα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τέτοιων νόμων.

Μια ολοκληρωμένη πολιτική απάντηση πρέπει να αντικατοπτρίζει τους συγκεκριμένους ρόλους των διαφόρων φορέων (κοινωνικές πλατφόρμες, μέσα ενημέρωσης και χρήστες) και να καθορίζει τις ευθύνες τους υπό το πρίσμα ορισμένων κατευθυντήριων αρχών. Αυτά περιλαμβάνουν την ελευθερία έκφρασης, τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και το δικαίωμα των πολιτών σε ποικίλες και αξιόπιστες πληροφορίες.

 

 

Ο ρόλος της Κομισιόν

Η Επιτροπή υποστηρίζει μια διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν πλατφόρμες, μέσα ενημέρωσης, έρευνα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να βρεθούν οι σωστές λύσεις που θα είναι σύμφωνες με τις θεμελιώδεις αρχές και θα εφαρμοστούν συνεκτικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή:

  • ξεκινά μια δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων για τα ψεύτικα νέα. Απάντηση στη δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018.
  • θα συμπληρώσει τη διαδικασία διαβούλευσης με μια έρευνα κοινής γνώμης Ευρωβαρομέτρου που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2018 για να μετρήσει και να αναλύσει τις αντιλήψεις και τις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών γύρω από ψεύτικα νέα.
  • προχωρά στην δημιουργία ομάδας υψηλού επιπέδου (HLG), η οποία θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τις πρωτοβουλίες πολιτικής για την αντιμετώπιση των ψεύτικων ειδήσεων και τη διάδοση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Η ομάδα υψηλού επιπέδου κάνει την εναρκτήρια συνεδρίασή της σήμερα 15 Ιανουαρίου 2018. Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα των μελών εδώ.
  • θα διοργανώσει διάσκεψη με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη για τα ψεύτικα νέα για τον καθορισμό των ορίων του προβλήματος, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λύσεων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και τη συμφωνία για βασικές αρχές για περαιτέρω δράση.

fake_news_timeline_visual_a5_bitly_1024px

 

Πηγή: European Commission

Font Resize
Contrast