Έρευνα E.E. : Πως επιδρά στα παιδιά το διαδικτυακό Μάρκετινγκ

Έρευνα E.E. : Πως επιδρά στα παιδιά το διαδικτυακό Μάρκετινγκ
line
#digitalmarketing

Τα παιδιά ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, ενώ η τηλεόραση έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από το ίντερνετ τόσο ως πηγή ενημέρωσης όσο και ως μέσο ψυχαγωγίας. Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο έχει αντικαταστήσει την τηλεόραση ως μέσο διαφήμισης στην Ευρώπη και τα παιδιά εκτίθενται όλο και περισσότερο σε προβληματικές πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ.

Για να καταλάβουμε καλύτερα τις επιδράσεις του ψηφιακού μάρκετινγκ στα παιδιά η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξήγε μια εκτεταμένη έρευνα. Η έρευνα παρέχει νέες γνώσεις σχετικά με την επικράτηση και τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού μάρκετινγκ που επικεντρώνεται στα παιδιά, πως επηρεάζεται η συμπεριφορά των παιδιών από αυτές τις πρακτικές μάρκετινγκ και πως αυτό καθορίζεται στην Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε δεδομένα που συγκεντρώνονται με διάφορες μεθόδους συμπεριλαμβανομένου πειραμάτων συμπεριφοράς σε παιδιά από δύο διαφορετικές χώρες, ομάδων εστίασης παιδιών και γονέων σε οκτώ χώρες, έρευνα με γονείς σε οκτώ χώρες, ανάλυση των δημοφιλέστερων παιχνιδιών στις διαδικτυακές πλατφόρμες, καθώς και αναθεώρηση κανονιστικού πλαισίου  που καλύπτει τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

  • Οι εξελιγμένες και αδιαφανείς τεχνικές μάρκετινγκ είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε ένα αριθμό από προβληματικές τεχνικές μάρκετινγκ στα διαδικτυακά παιχνίδια, της εφαρμογές κινητών και τα social media, οι οποίες δεν είναι κατανοητές από το παιδί-καταναλωτή.
  • Οι πρακτικές μάρκετινγκ έχουν σαφή αντίκτυπο στη συμπεριφορά των παιδιών.
  • Τα παιδιά δεν προστατεύονται εξ’ ίσου στις χώρες της Ε.Ε. ενάντια στις πρακτικές διαδικτυακού μάρκετινγκ. Αυτό συμβαίνει επειδή το μάρκετινγκ ρυθμίζεται με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο μεταξύ των χωρών, αλλά κι επειδή οι γονείς εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα εποπτείας των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των παιδιών τους.

 

Η έρευνα επιβεβαιώνει την ανάγκη για μία αποτελεσματική και αρμονική προστασία των παιδιών ως καταναλωτές. Επίσης, παρέχει στοιχεία που ανάγουν την ανάγκη απαγόρευσης της τοποθέτησης προϊόντων σε προγράμματα με παιδικό ακροατήριο στην προτεινόμενη οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων.

Επισημαίνοντας τις διαδικτυακές πρακτικές μάρκετινγκ που επηρεάζουν τα παιδιά, η μελέτη έχει ευρύτερη σημασία στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, καθώς η άνιση προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στους διασυνοριακούς παρόχους διαδικτυακού περιεχομένου.

Τέλος, η μελέτη είναι σημαντική για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η Κομισιόν και τα κράτη μέλη έχουν εστιάσει στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, και το 2013-2014 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από κοινού δράση για τη βελτίωση της διαφάνειας στις αγορές εντός εφαρμογών.

Πηγή: europa.eu

 

Font Resize