Οκτώβριος: Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας 2021

Ξεκινά σήμερα 1.10.2021 ο 9ος ετήσιος ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο μεταξύ των πολιτών.

Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Europol, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και περισσότερους από 300 εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η εκστρατεία διάρκειας ενός μήνα προωθεί επικαιροποιημένες συστάσεις για την κυβερνοασφάλεια με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές υπηρεσίες και την υποστήριξη των πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών, οικονομικών και επαγγελματικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο.

Κάθε χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ο ECSM φέρνει σε επαφή πολίτες της ΕΕ, κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς της ΕΕ και κυβερνητικούς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα με σκοπό την προώθηση καλών συνηθειών κυβερνοασφάλειας με το σύνθημα «Σκέψου πριν κάνεις κλικ!». Σ’ όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, διοργανώνονται διαδικτυακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης, συνεδρίων, κουίζ, παρουσιάσεων και εθνικών εκστρατειών, με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας και την ανταλλαγή επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών και συμβουλών για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων.

Η πανδημία COVID-19 υπογράμμισε τη σημασία της κυβερνοασφάλειας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η εκπαίδευση σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια είναι καίριας σημασίας προκειμένου οι πολίτες να εντοπίζουν τους κινδύνους και να αντιδρούν αποτελεσματικά στις κυβερνοαπειλές.

Σχετικά με τον ECSM 2021

Η φετινή εκστρατεία ECSM θα ασχοληθεί εκ νέου με την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας που αφορούν την ψηφιοποίηση της καθημερινής ζωής, η οποία επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19. Η εκστρατεία του 2021, η οποία ενθαρρύνει τους πολίτες να «σκέφτονται πριν κάνουν κλικ», παρουσιάζει δύο θεματικές σχετικά με την κυβερνοασφάλεια με σκοπό να βοηθήσει τους πολίτες της ΕΕ να αναγνωρίζουν τις κυβερνοαπειλές και να προετοιμάζονται για αυτές.

Η πρώτη θεματική επικεντρώνεται στην πρωτοβουλία «Προστατέψου από κυβερνο-απειλές στο σπίτι» και παρέχει συμβουλές σχετικά με το πώς μπορούμε να παραμείνουμε ασφαλείς στον κυβερνοχώρο κατά την πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών, την επικοινωνία, την εργασία ή τις σπουδές μέσω διαδικτύου. Θα παρέχονται συμβουλές καλής κυβερνο-υγιεινής όσον αφορά τις καθημερινές δραστηριότητες στο διαδίκτυο.

Η δεύτερη θεματική παρέχει κατευθυντήριες γραμμές «πρώτων βοηθειών» σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση κυβερνοσυμβάντος. Στόχος αυτής της θεματικής είναι να ενθαρρύνει τους πολίτες να έχουν αυξημένη εγρήγορση σχετικά με τις πιο κοινές κυβερνοαπειλές και να τους παρέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που πέσουν θύματα απάτης στις διαδικτυακές αγορές, σε περίπτωση που έχει διακυβευτεί η ασφάλεια της πιστωτικής κάρτας και/ή του τραπεζικού λογαριασμού τους και έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πραγματικές ιστορίες των θυμάτων θα κοινοποιηθούν υπό μορφή συνεντεύξεων και βίντεο.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Οι κυβερνοεπιθέσεις θέτουν σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις μας, τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τα δεδομένα μας και τη λειτουργία των δημοκρατιών μας. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την παραμικρή τρωτότητα στο ψηφιακό μας περιβάλλον. Η εκστρατεία ECSM έχει ως στόχο να βοηθήσει όλους μας να αποκτήσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τον τρόπο ζωής μας κατά των κυβερνοαπειλών. Το σύνθημα της εκστρατείας «Σκέψου πριν κάνεις κλικ!» είναι φέτος πιο επίκαιρο από ποτέ.»

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια, Juhan Lepassaar, δήλωσε: «Στόχος της φετινής εκστρατείας ECSM είναι να προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ τις πληροφορίες που θα πρέπει να χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους και να τους παρέχει συμβουλές για την προστασία από κυβερνο-απειλές. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτές τις απειλές και για την οικοδόμηση μιας αξιόπιστης και κυβερνοασφαλούς Ευρώπης.»

Ο επίσημος ιστότοπος της εκστρατείας ECSM είναι cybersecuritymonth.eu. Ο ιστότοπος λειτουργεί ως κόμβος πληροφοριών για την κυβερνοασφάλεια και περιλαμβάνει μία σελίδα για την καταχώριση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και ειδικό υλικό της εκστρατείας των κρατών μελών σε κάθε γλώσσα (εκπροσωπούνται και οι 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ). Ο ιστότοπος του ECSM περιλαμβάνει επίσης ένα κουίζ για την κυβερνοασφάλεια, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους, καθώς και έναν διαδραστικό χάρτη των συμμετεχουσών χωρών, με πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε χώρα για την παροχή συμβουλών και την υποβολή καταγγελίας σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης.

European Cyber Security Month 2021 στην Ελλάδα

Επίσημοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα για τη εκστρατεία ECSM είναι η Ελληνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2021 με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου, πρωτοβουλία η οποία θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ακολουθήστε την εκστρατεία ECSM στο Twitter @CyberSecMonth χρησιμοποιώντας τα hashtag #CyberSecMonth και #ThinkB4Uclick, καθώς και στο Facebook @CyberSecMonthEU. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ECSM διατίθενται στον ιστότοπο cybersecuritymonth.eu.

Εχετε πέσει θέμα απάτης;

ECSM2021_CFA_Infographic3_ELv2

Εχουν κλαπεί τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας;

ECSM2021_CFA_Infographic2_ELv2

Έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης;

ECSM2021_CFA_Infographic1_ELv2

Χρήσιμες συμβουλες για την προστασία σας στο διαδίκτυο

ECSM2021_BCSFH_Infographic3_ELv2

Χρήσιμες συμβουλές για την διασφάλιση των λογαριασμών σας

Κατεβάστε την αφίσα από εδώ.
ECSM2021_BCSFH_Infographic2_ELv2

Χρήσιμες συμβουλές για την κυβερνοασφάλεια στο σπίτι σας

ECSM2021_BCSFH_Infographic1_ELv2

Webinar for European Cyber Security Month 2020

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο εορτασμού του Cyber Security Month 2020 διοργανώνει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ ως επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα για τη συγκεκριμένη εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών- ENISA. Η φετινή εκστρατεία ECSM έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας που αφορούν την ψηφιοποίηση της καθημερινής ζωής, η οποία επιταχύνθηκε με την πανδημία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναλυθούν οι δυνητικές κυβερνο-απειλές και η Παιδεία στα Μέσα (Digital Literacy). Στην εκδήλωση συμμετέχουν 12 Λύκεια από ολόκληρη την Ελλάδα. Κεντρική ομιλήτρια είναι η Υπεύθυνη Προγραμματισμού και Δικτύων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ Ευαγγελία Δασκαλάκη. 

Σκέψου & δράσε για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο.

Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του European Cybersecurity Month από το 4ο Δημοτικό Ναυπλίου και το Europe Direct Nafplio σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο με διαδικτυακή ενημέρωση από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου την Παρασκευή 23/10/2020 στις 10:30 π.μ.

Ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας 2020 «Think Before U Click» ξεκινά

Αυτός ο Οκτώβριος (2020) σηματοδοτεί τον 8ο ευρωπαϊκό μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο μεταξύ των πολιτών της ΕΕ. Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη και περισσότερους από 300 εταίρους από όλους τους κλάδους.

Καθόλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, θα διεξαχθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη εκατοντάδες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, συνέδρια, εργαστήρια, επιμορφωτικές συνεδρίες, γενικές παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και διαδικτυακές εκστρατείες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και την παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Κάθε χρόνο, ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας φέρνει σε επαφή πολίτες της ΕΕ για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το σύνθημα «Η κυβερνοασφάλεια είναι κοινό καθήκον» ενάντια στις κυβερνοαπειλές.

Η φετινή εκστρατεία ECSM έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας που αφορούν την ψηφιοποίηση της καθημερινής ζωής, η οποία επιταχύνθηκε με την πανδημία λόγω της νόσου COVID-19. Η εκστρατεία του 2020 αναδεικνύει διάφορα θέματα κυβερνοασφάλειας, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να «Think Before U Click», για να βοηθήσει τους χρήστες να εντοπίζουν τις κυβερνοαπειλές και να προετοιμάζονται για αυτές.

Η πρώτη θεματική εξετάζει τις «κυβερνοαπάτες», με την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τρέχουσες και δυνητικές κυβερνοαπειλές. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στο ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing), στην πειρατεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχειρήσεων και στην απάτη στις διαδικτυακές αγορές. Στόχος αυτής της θεματικής είναι να ενθαρρυνθούν οι χρήστες να έχουν αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κυβερνοαπάτες κατά τη διεξαγωγή επιχειρηματικών και προσωπικών συναλλαγών στο διαδίκτυο.

Η δεύτερη θεματική εστιάζει στις «ψηφιακές δεξιότητες», παρέχοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών. Η θεματική αυτή καλύπτει θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο κυβερνοεκφοβισμός και η παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση. Οι συνεδρίες αποσκοπούν στην προώθηση της σημασίας της κυβερνοϋγιεινής και στην καθιέρωση ορθών πρακτικών στο διαδίκτυο.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε: «Καθώς η καθημερινή μας ζωή και οι οικονομίες μας εξαρτώνται όλο και περισσότερο από ψηφιακές λύσεις, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κυβερνοασφάλεια μας αφορά όλους και όλες. Είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε νοοτροπία υπερσύγχρονης ασφάλειας σε όλους τους ζωτικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μας.»

Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας αποσκοπεί στην ευαισθητοποίησή μας σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και την εξοικείωσή μας με τις κυβερνοαπειλές. Μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε εύκολα να αναβαθμίσουμε τη δική μας κυβερνοασφάλεια, υιοθετώντας ορισμένες καλές ψηφιακές συνήθειες. Η κυβερνοασφάλεια είναι ουσιώδης για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας.»

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε: «Ακριβώς όπως ο χερσαίος, ο θαλάσσιος ή ο εναέριος χώρος, έτσι και ο χώρος ψηφιακών πληροφοριών έχει ορισμένες φορές κενά ασφάλειας που πρέπει να καλυφθούν. Φιλοδοξία μας είναι να προσφέρουμε στους πολίτες της ΕΕ τον ασφαλέστερο χώρο ψηφιακών πληροφοριών παγκοσμίως. Αυτό θα επιτευχθεί ιδίως μέσω της εκπαίδευσης. Αυτό είναι το θέμα του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας 2020, τον οποίο εγκαινιάζουμε αύριο για να προαγάγουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και να προωθήσουμε τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας που απαιτούνται για το μέλλον.»

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια, κ. Γιούχαν Λεπασάρ, δήλωσε: «Κατά τον φετινό ευρωπαϊκό μήνα κυβερνοασφάλειας διερευνώνται τρόποι για να καταστήσουμε το κοινό μας κυβερνοοικοσύστημα πιο ανθεκτικό, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της ανάπτυξης κυβερνοδεξιοτήτων. Το να γνωρίζουμε τις κυβερνοαπάτες και να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε κλικ είναι μέρος των εύκολα υλοποιήσιμων συμβουλών για τον περιορισμό των κινδύνων. Ο ECSM μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε άμεσα με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της ΕΕ για να τους ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με τις κυβερνοαπειλές, να αξιοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις και να προωθήσουμε μαζί την κυβερνοασφάλεια σε όλα τα μέτωπα.»

Σήμερα, για την έναρξη της εκστρατείας, οι διοργανωτές δημοσιοποίησαν ένα βίντεο που παρέχει στους πολίτες της ΕΕ εργαλεία προς ενσωμάτωση στις καθημερινές τους κυβερνοδραστηριότητες.

Ο επίσημος ιστότοπος της εκστρατείας ECSM είναι cybersecuritymonth.eu. Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος της ΕΕ διαθέτει ειδική ιστοσελίδα με επικαιροποιημένες πληροφορίες στην τοπική γλώσσα. Οι χρήστες μπορούν να βρουν προτάσεις και συμβουλές σε 23 γλώσσες, ενημερωτικό υλικό, διαδικτυακά κουίζ, συνδέσμους προς εκδηλώσεις και άλλα πολλά. Ο ιστότοπος του ECSM διαθέτει επίσης διαδραστικό χάρτη, όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες. 

Ακολουθήστε την εκστρατεία στο Twitter @CyberSecMonth και χρησιμοποιήστε τα hashtags #CyberSecMonth και #ThinkB4UClick («Σκέψου πριν κάνεις κλικ»), καθώς και στο Facebook @CyberSecMonthEU.

 

Font Resize
Contrast