1ο Εισαγωγικό μάθημα για Αρχάριους
line

Μάθημα 1 για άνοιγμα και κλείσιμο Η/Υ καθώς και εισαγωγή στην Επιφάνεια Εργασίας των Windows από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.