Σχολικά Εγχειρίδια για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
line

Τα εγχειρίδια ασφαλούς πλοήγησης για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ περιλαμβάνονται πλέον στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα «ΟΠΣ Επιμόρφωσης» του ΙΕΠ. Μπορείτε να τα δείτε και στην σελίδα του ΙΕΠ για το Δημοτικό εδώ, για το Γυμνάσιο εδώ .

line

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα! Γι’ αυτό σας παρακαλούμε αξιολογήστε τα σχολικά εγχειρίδια απαντώντας σε 5 απλές ερωτήσεις από την φόρμα αξιολόγησης που θα βρείτε εδώ.

Font Resize
Contrast