Σχολικά Εγχειρίδια για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
line

Τα εγχειρίδια ασφαλούς πλοήγησης για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ περιλαμβάνονται πλέον στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα «ΟΠΣ Επιμόρφωσης» του ΙΕΠ.

Μπορείτε να τα βρείτε για το Δημοτικό εδώ  , για το Γυμνάσιο εδώ .

 

Σχολικά Εγχειρίδια Δημοτικού

line

Σχολικά Εγχειρίδια Γυμνασίου

line

Σχολικά Εγχειρίδια Λυκείου

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα! Γι’ αυτό σας παρακαλούμε αξιολογήστε τα σχολικά εγχειρίδια απαντώντας σε 5 απλές ερωτήσεις από την φόρμα αξιολόγησης που θα βρείτε εδώ.

line

Σχολικά Εγχειρίδια Γυμνασίου & Λυκείου

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα! Γι’ αυτό σας παρακαλούμε αξιολογήστε τα σχολικά εγχειρίδια απαντώντας σε 4 απλές ερωτήσεις από την φόρμα αξιολόγησης που θα βρείτε εδώ.

Font Resize