Σχέδια Μαθημάτων
line

Σχέδιο μαθήματος: Ψηφιακός Κώδικας Αξιών

Στόχος μαθήματος: Να σκεφτούν οι μαθητές πως θα μεταφέρουν τους καθημερινούς κώδικες αξιών τους στο διαδίκτυο.

lessonDigitalValuesCards

Κάρτες για το μάθημα Ψηφιακός Κώδικας Αξιών.

lessonDigitalValuesAnswers

Οδηγίες για καθηγητές για το μάθημα Ψηφιακός Κώδικας Αξιών.

greyline
Σχέδιο μαθήματος: Τέλειοι Κωδικοί
lessonPasswords

Στόχος Μαθήματος: Οι μαθητές θα βελτιώσουν την προστασία τους στο διαδίκτυο αναγνωρίζοντας και δημιουργώντας ισχυρούς και εύκολα απομνημονεύσιμους κωδικούς.

lessonPasswordsChecklist

Λίστα ελέγχου για το μάθημα Τέλειοι Κωδικοί.

lessonPerfectPasswordsQ&A

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το μάθημα Τέλειοι Κωδικοί.

greyline
Σχέδιο μαθήματος: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στόχος Μαθήματος: Οι μαθητές θα αξιολογήσουν διαδικτυακές συμπεριφορές μέσα από τη διερεύνηση ενός προφίλ κοινωνικής δικτύωσης για να εξετάσουν τις  και ανασφαλείς επιλογές.

SocialNetworkProfile

Διερεύνηση ενός προφίλ Κοινωνικής Δικτύωσης.

ConversationOnSocialNetworks

Ερωτήσεις για συζήτηση για το μάθημα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

greyline
The Web We Want
webinar

Ένα εγχειρίδιο με διαδραστικά σχέδια μαθημάτων από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο και το Insafe. Βρείτε τα σχέδια μαθημάτων αναλυτικά εδώ.

greyline
cyprusLogo

Μαθησιακές εισηγήσεις από το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Font Resize
Contrast