Όλες οι εκδηλώσεις SID 2022. Πάρε κι εσύ μέρος στην γιορτή!
line

Πάρε κι εσύ μέρος στη μεγάλη γιορτή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο! Επιλέξτε παρακάτω το κοινό στόχευσης που σας ενδιαφέρει και συμπληρώστε τη δήλωση για να συμμετέχετε κι εσείς! Το κοινό ειναι διαχωρισμένο σε μικρά παιδιά Δημοτικού (Α, Β, Γ Δημοτικού) , σε μεγαλύτερα παιδιά Δημοτικού (Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού), παιδιά Γυμνασίου και παιδιά Λυκείου.

9.2.2022

Μικρά παιδιά Δημοτικού

Εκδηλώσεις για Α – Β – και Γ Δημοτικού

8.2.2022

Μεγαλύτερα παιδιά Δημοτικού

Παιχνίδι Θησαυρού για Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού

8.2.2022

Παιδιά Γυμνασίων

Παιχνίδι Θησαυρού παιδιά Γυμνασίων

10.2.2022

Παιδιά Λυκείων

Εκδήλωση για την Κυβερνοασφάλεια για Λύκεια