Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
line

Εργαλειοθήκη Star Toolkit, σειρά μαθημάτων


Εργαλειοθήκη για παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες Το STAR Toolkit είναι µια εκτενής εργαλειοθήκη διδασκαλίας για να εξοπλίσει, να δώσει τη δυνατότητα και να ενδυναµώσει τους εκπαιδευτικούς µε τις σχετικές γνώσεις που χρειάζονται για την υποστήριξη των νέων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Εργαλειοθήκη Star Toolkit, SID 2022


Το STAR Toolkit είναι µια εκτενής εργαλειοθήκη διδασκαλίας για να εξοπλίσει, να δώσει τη δυνατότητα και να ενδυναµώσει τους εκπαιδευτικούς µε τις σχετικές γνώσεις που χρειάζονται για την υποστήριξη των νέων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (SEND).


Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα! Γι’ αυτό σας παρακαλούμε αξιολογήστε την εργαλειοθήκη απαντώντας σε μερικές απλές ερωτήσεις από την φόρμα αξιολόγησης που θα βρείτε εδώ.

line

Font Resize
Contrast