Αίτημα Ενημέρωσης
line    Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το saferinternet4kids.gr, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο) και θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τις ανάγκες του Webinar.    Το saferinternet4kids.gr τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo[α]saferinternet4kids.gr.

    Font Resize