Αίτημα Ενημέρωσης
line

O αριθμός των δια ζώσης ενημερώσεων σε μαθητές από μέλη του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου έχει συμπληρωθεί οπότε άλλα αιτήματα δε δύναται να γίνουν δεκτά. Όποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει με τους μαθητές του στις διαδικτυακές ενημερώσεις που πραγματοποιεί το Κέντρο, δηλώνοντας συμμετοχή σε κάποια από τις διαθέσιμες ημερομηνίες μέσω του Ημερολογίου.

Εκπαιδευτικές διαδικτυακές ενημερώσεις σε μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού

Εκπαιδευτικές διαδικτυακές ενημερώσεις σε μαθητές Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Εκπαιδευτικές διαδικτυακές ενημερώσεις σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

Στο Ημερολόγιο, εκτός από τα διαδικτυακά σεμινάρια σε μαθητές περιλαμβάνονται οι επιμορφωτικές ενημερώσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι ενημερώσεις σε εκπαιδευτικούς και γονείς υλοποιούνται ΜΟΝΟ διαδικτυακά.

Οι γονείς μπορούν να εγγράφονται ατομικά αν θέλουν να παρακολουθήσουν την διαδικτυακή ενημέρωση από το σπίτι ή ομαδικά αν παρακολουθήσουν την διαδικτυακή ενημέρωση όλοι μαζί ως τάξη, στο σχολείο.

Πρόγραμμα και εγγραφές για ενημερώσεις γονέων

Οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες υγείας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν διαδικτυακά, επιμορφωτικά σεμινάρια για διάφορα θέματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου ή να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου».

Πρόγραμμα και εγγραφές διαδικτυακού σεμιναρίου «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου»

Πρόγραμμα και εγγραφές διαδικτυακών σεμιναρίων για διάφορα θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου