Πνευματική Ιδιοκτησία
line

Περιγραφή

Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται το δικαίωμα που έχει ο δημιουργός ενός πρωτότυπου πνευματικού έργου πάνω στο έργο αυτό και του δίνει τη δυνατότητα να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση του από τρίτους.

Τα συγγενικά δικαιώματα παρέχουν προστασία στους παράγοντες εκείνους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που συνεισφέρουν στην εμπορική παραγωγή, στην ερμηνεία, εκτέλεση και διάθεση των έργων είτε παρουσιάζοντάς τα στο κοινό είτε επενδύοντας οικονομικά στην εκμετάλλευση και διάδοσή τους.

Οτιδήποτε δημιουργεί κανείς χρησιμοποιώντας το πνεύμα του και πιο συγκεκριμένα κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή π.χ. Γραπτά κείμενα, Μουσικά έργα, Οπτικοακουστικά έργα, Έργα εικαστικών τεχνών και εφαρμοσμένων τεχνών , Βάσεις δεδομένων (π.χ. μια ψηφιακή εφημερίδα), Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. εφαρμογές), κ.α.

Ένα έργο δεν χρειάζεται να είναι όμορφο, χρήσιμο ή να έχει καλλιτεχνική αξία για να προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα έργα προστατεύονται ανεξάρτητα από την ποιότητά τους, την αξία τους ή τις ιδέες που μεταφέρουν, ετσι η αδέξια ζωγραφιά ενός μικρού παιδιού προστατεύεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ο πίνακας ενός καταξιωμένου ζωγράφου.
Η πνευματική ιδιοκτησία ειναι σημαντική γιατί ειναι άμεσα συνυφασμένη με την προστασία της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Η προστασία των έργων στην ουσία συνεπάγεται την προστασία των δημιουργών τους, τον σεβασμό και την αναγνώριση του πνευματικού τους μόχθου και την εξασφάλιση κινήτρων (οικονομικών και ηθικών) για περαιτέρω δημιουργία.
Η πειρατεία ειναι η δημιουργία, διανομή και πώληση παράνομων (πειρατικών) αντιγράφων προστατευόμενων έργων. Είναι μια παράνομη δραστηριότητα που δεν βλάπτει μόνο τους δημιουργούς και τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων αλλά και την κοινωνία ως σύνολο.

lampΣυμβουλές 

  • Οτιδήποτε βρίσκεται στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθερο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς χωρίς άδεια, εκτός αν είναι μόνο για προσωπική σου χρήση.
  • Μάθε περισσότερα για την Πνευματική ιδιοκτησία μεσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας http://www.opi.gr.

 

Υλικό

Κατεβάστε από εδώ μια παρουσίαση για την Πνευματική ιδιοκτησία.