Θετικό Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο
line

ThetikoPeriexomenoUP
Ένας καλός ιστότοπος ή μια ποιοτική εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει στο να αλλάξει η ζωή ενός νεαρού ατόμου. Μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες να μάθουν, να αναπτυχθούν και να εκφραστούν. Η δημιουργία θετικού περιεχομένου και υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του διαδικτύου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός INSAFE για να προωθήσει τη δημιουργία και τη χρήση του θετικού περιεχομένου στο διαδίκτυο δημιούργησε ένα νέο ιστότοπο τον οποίο εγκαινίασε με μια μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των μελών του την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη.

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΠΑΝΕΡ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΓΟΝΕΙΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΠΑΝΕΡγια εκπαιδευτικούς