Επικίνδυνες προκλήσεις στο Διαδίκτυο – για εκπαιδευτικούς
line

Επικίνδυνα διαδικτυακά «παιχνίδια» και online προκλήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών μονοπωλούν συχνά πυκνά την επικαιρότητα και κατά συνέπεια και το ενδιαφέρον των παιδιών μας. Όπως είναι φυσικό αυτές οι συζητήσεις- αναζητήσεις των παιδιών επεκτείνονται και κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής και είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν πώς να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις, ενημερώνοντας τα για την επικινδυνότητα τέτοιων «παιχνιδιών» χωρίς όμως να  εξάρουν την αυξημένη λόγω ηλικίας περιέργειά τους.

Παρακάτω παραθέτουμε υλικό που μπορείτε να ενημερωθείτε αλλά και να χρησιμοποιήσετε για εκαπιδευτικούς σκοπούς:

Ενδιαφέροντα Άρθρα:

  Προκλήσεις στο διαδίκτυο: Συμβουλές για γονείς και Εκπαιδευτικούς
 Συμβουλές για εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση των online επικίνδυνων προκλήσεων/παιχνιδιών