Υλικό SID 2019 για πολύ μικρά παιδιά
line

Αφίσες

Βιβλία και Παρουσιάσεις

athena-book
Βιβλίο για κανόνες στο διαδίκτυο
Παρουσίαση για τα προσωπικά δεδομένα για μικρά παιδιά
Παρουσίαση “Η δύναμη της εικόνας”

Puzzle

Puzzle με την Αθηνά και τον Ερμή (24 κομμάτια)
Puzzle Μπαμπάς και παιδί πάντα μαζί στον Η/Υ!(24 κομματια)
puzzle
Puzzle παίζουμε στον υπολογιστή με σύνεση (6 κομμάτια)