Φόρμα Αξιολόγησης Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (διάρκεια 1 λεπτό)
line

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη. Μέσα από την δική σας αξιολόγηση μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό για να μας πείτε την γνώμη σας για το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

    Ερωτήσεις για εντυπώσεις εκπαιδευτικών και γονέων      
     
    Ερωτήσεις για εντυπώσεις μαθητών/παιδιών σας    
     

    Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr.