Καμπάνια Online Detox
line

Δείτε εδώ όλο το υλικό από την καμπάνια ευαισθητοποίησης για την υπερβολική χρήσή του διαδικτύου που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.

Στόχος ήταν μέσω του σχετικού υλικού που κοινοποιούνταν καθημερινά επί μια εβδομάδα, παιδιά γονείς και εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν και κατ’ επέκταση να ευαισθητοποιηθούν για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου, τις ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις που προκύπτουν αλλά κυρίως για τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.

Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο μάθησης στο σχολείο ή στο σπίτι.