Διαγωνισμός με θέμα “Δυνατότητες και προοπτικές των επαγγελμάτων”
line

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ή ΒΙΝΤΕΟ

Θέμα: «Δυνατότητες και προοπτικές  του επαγγέλματος  που θέλω  να ακολουθήσω  ή των επαγγελμάτων των γονιών μου μέσα από το Διαδίκτυο»

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ: Μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων (ατομική ή ομαδική εργασία)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 Ιανουαρίου 2017

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Ελλάδας τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι το διαδίκτυο να αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο για τις  μαθήτριες και τους μαθητές Γυμνασίου και όλων των τάξεων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων αφενώς  στην αναζήτηση πληροφοριών για το επάγγελμα που σκέφτονται να ακολουθήσουν και αφετέρου στις   δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο για την αξιοποίηση των επαγγελμάτων.

Τα παιδιά καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες για τις δυνατότητες των επαγγελμάτων  μέσα από τη χρήση του διαδικτύου. Η αναζήτηση των δυνατοτήτων  των επαγγελμάτων των γονιών τους ή των επαγγελμάτων που θέλουν να ακολουθήσουν είναι σίγουρο ότι θα τους ανοίξει νέους ορίζοντες. Κυρίως όμως θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους έστω και για λίγο σε ωφέλιμα μονοπάτια στο διαδίκτυο.

Οι στόχοι του προγράμματος για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι:

 • Να αντιληφθούν τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους
 • Να συνδυάζουν τα επαγγέλματα με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές
 • Να προσδιορίζουν τις προσωπικές και επαγγελματικές αξίες
 • Να κατανοούν το ρόλο των αξιών στην καθημερινή ζωή
 • Να αναγνωρίζουν το ρόλο των αξιών στην εργασία
 • Να γνωρίσουν τις έννοιες «ικανότητες» και «δεξιότητες» και να τις συσχετίσουν με επαγγέλματα
 • Να διαπιστώσουν τις ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτουν και που δεν διαθέτουν
 • Να διαπιστώσουν ότι οι δεξιότητες αναπτύσσονται με συστηματική προσπάθεια
 • Να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που μας επηρεάζουν στην επιλογή επαγγέλματος
 • Να ιεραρχούν τους παράγοντες αυτούς
 • Να συσχετίζουν την επιλογή επαγγέλματος με το γενικότερο σχέδιο ζωής
 • Να ερευνήσουν τα διάφορα επαγγέλματα
 • Να συλλέγουν πολύτιμες πληροφορίες για τα επαγγέλματα για τα οποία ενδιαφέρονται
 • Να βρίσκουν, να συντάσσουν και να αξιολογούν επαγγελματικές μονογραφίες
 • Να κατανοήσουν την έννοια της «πληροφόρησης» και της «πληροφορίας»
 • Να αντιληφθούν τη σημασία της πληροφόρησης για τη ζωή γενικά αλλά και για την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος
 • Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ενεργό αναζήτηση πληροφοριών και την κριτική ανάγνωσή τους
 • Να εξοικειωθούν με τις διάφορες πηγές πληροφόρησης στις οποίες αναζητούν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πληροφορίες
 • Να προσεγγίζουν τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής πληροφοριών
 • Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου
 • Να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο με τρόπο ασφαλή και εποικοδομητικό
 • Να γνωρίσουν τη δημιουργική πτυχή του διαδικτύου
 • Να ασκηθούν σε τρόπους προσωπικής έκφρασης μέσω των νέων τεχνολογιών
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες παρουσίασης και αυτοπαρουσίασης
 • Να επικοινωνήσουν με τους γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον για να αντλήσουν πληροφορίες για τα δικά τους επαγγέλματα
 • Να αλληλεπιδράσουν με συμμαθήτριες και συμμαθητές
 • Να αναπτύξουν ευγενή άμιλλα

Θεματικοί άξονες προγράμματος-διαγωνισμού 

 • Το επάγγελμα των γονιών μου
 • Το επάγγελμα των ονείρων μου

Ομάδες αξιολόγησης των επαγγελμάτων

 • Επαγγέλματα από το χώρο της εκπαίδευσης
 • Επαγγέλματα από το χώρο της υγείας
 • Πράσινα επαγγέλματα
 • Επαγγέλματα στο χώρο της πληροφορικής
 • Επαγγέλματα Γραφιστικής τέχνης και Δημιουργίας
 • Επαγγέλματα στο χώρο της Καλλιτεχνίας
 • Επαγγέλματα τεχνολογικά
 • Επαγγέλματα που μπορούν να αξιοποιήσουν το e-commerce και την διαδικτυακή προβολή

Όροι του διαγωνισμού

Οι παρουσιάσεις (powerpoint) ή βίντεο θα αποσταλούν στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου στη  διεύθυνση contact@saferinternet4kids.gr έως την καταληκτική ημερομηνία. Εναλλακτικά μπορούν να μεταφορτωθούν σε common repository (dropbox, youtube, κ.λπ.) και να κοινοποιηθεί η διεύθυνση στο παραπάνω εμαιλ. Το εμαιλ που θα αποσταλεί θα πρέπει να έχει τίτλο: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SID 2017».

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Ομάδες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της Ελλάδας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: – ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου – μια ή περισσότερες τάξεις ενός σχολείου – μια ομάδα μαθητριών και μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου – ένας μεμονωμένος μαθητής ή μαθήτρια – δύο ή περισσότερες τάξεις από διαφορετικές σχολικές μονάδες  με σκοπό τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού και την από κοινού υποβολή δημιουργιών. Γι’ αυτό και όχι μόνο επιτρέπονται αυτές οι συμπράξεις αλλά και παρακινούνται οι συμμετέχοντες να αναζητήσουν σχολεία-συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Κρίσιμες ημερομηνίες :

Καταληκτική Ημερομηνία για την υποβολή είναι: 20 Ιανουαρίου 2017

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων: 30 Ιανουαρίου 2017

Οργανωτική Επιτροπή-Επιστημονική Επιτροπή    

Στελέχη Υπεθύνων ΚΕΣΥΠ – Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Επιτροπή Αξιολόγησης

Οι καλύτερες δημιουργίες θα προκύψουν από ψηφοφορία των πρεσβευτών της Ακαδημίας Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids (150 Μέλη). Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου διαθέτει ένα δίκτυο 150 συνεργατών από τον χώρο της εκπαίδευσης και της ψυχικής Υγείας  σε όλη την Ελλάδα ικανό να υποστηρίξει τις παραπάνω δράσεις. 

Έπαθλο

Οι νικητές θα κληθούν να παρουσιάσουν την εργασία τους σε ειδική εκδήλωση που θα οργανώσει το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου στην Αθήνα στις 7 Φεβρουαρίου. Πιθανά έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από το κέντρο.

Τα παιδιά που διακρίθηκαν θα παρακολουθήσουν δωρεάν την θεατρική παράσταση «Εκπαιδεύοντας τον Παππού στο Διαδίκτυο».

Οι καλύτερες εργασίες που θα αναδειχθούν θα δημοσιοποιηθούν από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ως «Οδηγός επαγγελμάτων μέσω του Διαδικτύου».

Font Resize
Contrast