Υλικό SID 2019 για μικρά παιδιά
line

Αφίσα “Online gaming”

BTS-1 (big_primary)

Αφίσα “Πρόσεξε τι ανεβάζεις”

BTS-2(big_primary)

Αφίσα “Μην ανοίγεις ύποπτα mail” Κατεβάστε από εδώ.

Υλικό για μαθήμα

Εργαλειοθήκη “Trust Me” (8-11 ετών)

Παρουσίαση για Online Gaming με ασφάλεια