Σελίδες Καταγγελιών στα Κοινωνικά Δίκτυα
line

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις σελίδες καταγγελιών για τα διάφορα κοινωνικά Δίκτυα:

   

   Facebook
 • Block οποιονδήποτε σε ενοχλεί στο Facebook
 • Report οποιονδήποτε διακινεί ευαίσθητες ή γυμνές φωτογραφίες προσωπικού περιεχομένου
 • Report ακατάλληλο ή προσβλητικό περιεχόμενο στο Facebook
 • Social Reporting για να επιλύσεις ζητήματα με δημοσιεύσεις, χρονολόγιο ή άλλο περιεχόμενο
   Instagram
 • Block άλλων χρηστών στο Instagram
 • Report στο Instagram: Θα μεταβείτε στο Ηelp Center και απο το αριστερο μενού θα επιλέξετε Help Center -> Privacy and Safety Center -> Report Something
   Twitter
 • Block λογαριασμών στο Twitter
 • Report στο Twitter
 • Mute δηλαδή απόκρυψη καποιου στο twitter χωρίς να το μαθαίνει αυτός
   Viber
   Snapchat
 • Block χρήστη στο Snapchat
 • Report περιεχομένου στο Snapchat
   WhatsApp
 • Block χρήστη στο WhatsApp
 • Report περιεχομένου στο WhatsApp
   TikTok