Οι ηλικίες ψηφιακής συναίνεσης στις χώρες της Ε.Ε (updated)
line

Λιγότερες από 20 μέρες απομένουν ώς την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα GDPR και η εικόνα του τρόπου με τον οποίο θα εφαρμοστεί το άρθρο 8 για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών είναι πλέον ξεκάθαρη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.  

Το άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) περιέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Ο γενικός κανόνας προβλέπει απαίτηση γονικής συγκατάθεσης για όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών σε καταστάσεις όπου οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας προσφέρονται απευθείας σε αυτούς. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να αποκλίνουν και να αποφασίσουν για να μειώσετε το όριο ηλικίας στα 15, 14 ή 13 χρόνια. Στην Ελλάδα,  το άρθρο 6 του προσχεδίου καθορίζει την ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στα 15 χρόνια. Σύμφωνα με το άρθρο, για παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη μόνο όταν υπάρχει συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, το τοπίο εμφανίζεται κατακερματισμένο. Οι περισσότερες χώρες έχουν επιλέξει είτε να παραμείνουν τα ηλικιακά όρια ψηφιακής συναίνεσης στα 13 έτη όπως ίσχυε πριν το GDPR ή να εναρμονιστούν πλήρως με το νέο κανονισμό και να απαιτείται γονική συναίνεση για όλους τους νέους κάτω των 16 ετών.  Η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Αυστρία και η Ιταλία έχουν επιλέξει το 14 έτος ως ηλικία ψηφιακής συναίνεσης και η Ελλάδα, η Σλοβενία και η Τσεχία το 15 έτος. Στη Γαλλία το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα επιλεχθεί το 15 ή το 16 έτος.

Δείτε στο παρακάτω γράφημα πως διαμορφώνονται οι ηλικίες ψηφιακής συναίνεσης σε όλες τις χώρες της Ε.Ε .

GDPR

 Πηγή: ΒΙΚ

Font Resize
Contrast