Το ταξίδι του “Οδυσσέα 2018” στη χώρα του Διαδικτύου ξεκινά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης!

Το ταξίδι του “Οδυσσέα 2018” στη χώρα του Διαδικτύου ξεκινά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης!
line

Untitled

Το Εργαστήριο Δια Βίου και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης [ΕΔΙΒΕΑ]  του Παιδαγωγικού Τμήματος  του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την  Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, υλοποιεί το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2018»,  το οποίο έχει σαν στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με έμφαση στην ενθάρρυνσή της συνεργατικής  δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αντικείμενο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» κατά το τρέχον έτος αποτελεί η ανάπτυξη και η υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης από απόσταση μεταξύ Δημοτικών Σχολείων με έμφαση στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητα και της κριτικής σκέψης, επικεντρώνοντας σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης και εθισμού στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2018» θα συμμετάσχουν 18 δημοτικά σχολεία, 40 εκπαιδευτικοί και πάνω από 300 μαθητές. Στα 18 χρόνια της συναρπαστικής διαδρομής του «ΟΔΥΣΣΕΑ»  έχουν λάβει μέρος  πάνω από 3.000  μαθητές και 112 εκπαιδευτικοί από 56 Δημοτικά Σχολεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Αναλυτικές πληροφορίες: www.edivea.org

 

 

Font Resize