Ανησυχίες για τα παιχνίδια που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο

Ανησυχίες για τα παιχνίδια που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο
line
#internetoftoys

 

Μια μεγάλη συντονισμένη δράση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων των καταναλωτών όσον αφορά τα παιχνίδια που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο είναι σε εξέλιξη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από τα μέλη του TACD (Trans-Atlantic Consumer Dialogue – Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών). Σκοπός είναι η ανάδειξη των προκλήσεων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) για τις συσκευές γενικά και κυρίως για τα παιχνίδια. Στη συζήτηση συμμετέχουν περισσότερες από 20 οργανώσεις από 16 χώρες του κόσμου.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών (NCC) δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση σχετικά με τα παιχνίδια που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, η οποία υπογραμμίζει ότι έχουν αποκαλυφθεί μαζικές παραβιάσεις των καταναλωτών και του δικαίου ιδιωτικής ζωής. Πιο συγκεκριμένα:

  • Έλλειψη ασφάλειας: Με απλά βήματα, ο καθένας μπορεί να πάρει τον έλεγχο των παιχνιδιών μέσω ενός κινητού τηλεφώνου. Αυτό καθιστά δυνατή την επικοινωνία μέσω του παιχνιδιού χωρίς να έχει φυσική πρόσβαση στο παιχνίδι.
  • Παράνομοι όροι χρήσης: κατά τη γνώμη του NCC, μπορεί να υπάρξουν παραβάσεις της οδηγίας της ΕΕ για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, της οδηγίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, και, ενδεχομένως, της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών.
  • Κοινοποιούνται τα μυστικά των παιδιών: Ό, τι λέει το παιδί μεταφέρεται από την κούκλα σε μια εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία ειδικεύεται στον τομέα των τεχνολογιών αναγνώρισης ομιλίας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με άλλα τρίτα μέρη, και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα ομιλίας για μια ευρεία ποικιλία σκοπών.
  • Τα παιδιά υπόκεινται σε κρυφό μάρκετινγκ: Τα παιχνίδια διαθέτουν ενσωματωμένες εκ των προτέρων προγραμματισμένες φράσεις, όπου υποστηρίζουν διαφορετικά εμπορικά προϊόντα.

 

Πηγή: BetterInternetForKids

Font Resize