Ετήσια στατιστικά στοιχεία δικτύου INHOPE: Χρόνος ανάπτυξης σε μέγεθος και αποτελεσματικότητα το 2019
line
#inhope
#annualreport

 

Το 2019 στον ΙΝΗΟPE ενσωματώθηκαν έξι νέες ανοιχτές γραμμές καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο (Κύπρο, Ταϊλάνδη, Ισπανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Καμπότζη) ως μέρος του μακροπρόθεσμου και στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση του δικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.  

Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ανοικτών γραμμών καταγγελιών που ήδη λειτουργούν υπό την ομπρέλα του δικτύου συνέβαλε στο διπλασιασμό του αριθμού των καταγγελιών εικόνων και βίντεο παιδικής κακοποίησης που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από το 2017 έως το 2019.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 2019:

  • Επεξεργάστηκαν 183.788 αναφορές
  • Αξιολογήθηκαν 456.055 εικόνες και βίντεο
  • Επεξεργάστηκαν 320.672 εικόνες και βίντεο παιδικής κακοποίησης
  • Το 73% του παράνομου περιεχομένου που αναφέρθηκε στις ανοιχτές γραμμές  παγκοσμίως καταργήθηκε από τον ιστότοπο στο οποίο φιλοξενούνταν  εντός 6 ημερών

Άλλα σημαντικά σημεία της έκθεσης είναι:

  • Το 91% των θυμάτων που απεικονίζονται σε αναφορές που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2019 ήταν κορίτσια και το 7% αγόρια. Παιδιά και των δύο φύλων απεικονίστηκαν στο 2% των αναφορών.
  • Το 92% των θυμάτων ήταν ηλικίας κάτω των 13 ετών