Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών – Εστίαση στη συμμετοχή των παιδιών στις ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές INHOPE

Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών – Εστίαση στη συμμετοχή των παιδιών στις ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές INHOPE
line

Το Διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες έχουν φέρει μια νέα διάσταση στη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Για την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση – επίσης γνωστή ως Ημέρα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών – εξετάζουμε προσεκτικά το έργο των ανοικτών γραμμών INHOPE για να τερματίσουμε την κυκλοφορία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) στο διαδίκτυο.

Το 2007, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε τη Σύμβαση για την προστασία των παιδιών κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής κακοποίησης, γνωστή και ως Σύμβαση του Lanzarote, ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο που απαιτεί ποινικοποίηση κάθε είδους σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Το 2015, η συνθήκη αυτή συμπληρώθηκε με την εγκαθίδρυση της Ημέρας Τέλους Σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών. Σύμφωνα με την ίδια λογική, το Συμβούλιο ξεκίνησε επίσης την εκστρατεία ONE in FIVE, η οποία πήρε το όνομά της από διαθέσιμα στοιχεία, που υποδηλώνουν ότι περίπου το 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Η εκστρατεία αυτή επιδιώκει έναν τριπλό στόχο:

Την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών και την ανάγκη πρόληψης τέτοιων πράξεων.

Ενθάρρυνση ανοικτών συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο προστασίας των παιδιών που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και κακοποίησης και πώς να εξαλειφθεί ο στιγματισμός τους.

Περαιτέρω επικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης της Λανθαρότε.

Η έκδοση του 2019 για την Ημέρα Ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών θα επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση των παιδιών να σταματήσουν τη σεξουαλική βία με στόχο να δώσουν στα παιδιά “μέσα, χώρο, ευκαιρίες και υποστήριξη για να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων, πολιτικών, προγραμμάτων ή άλλων πρωτοβουλιών με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής κακοποίησης”.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο ενθαρρύνει όλες τις πρωτοβουλίες που δίνουν κεντρικό ρόλο στα παιδιά. Για να διευκολυνθεί αυτό, έχει δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη διευκόλυνσης για την εφαρμογή της συμμετοχής των παιδιών και μια φιλική προς το παιδί εξήγηση για την Ημέρα Ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών.

Οι ανοικτές γραμμές INHOPE βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της διάδοσης υλικού κακοποίησης παιδιών και εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο. Για να γίνει αυτό, οι ανοικτές γραμμές επικοινωνίας προσφέρουν στο ευρύ κοινό έναν ανώνυμο μηχανισμό υποβολής αναφορών και συνεργάζονται με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για να διασφαλίσουν ότι τα αναφερόμενα θέματα ερευνώνται και να παρέχουν σχετικές πληροφορίες.

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ανοικτές γραμμές επικοινωνίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του INHOPE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημέρα κατάχρησης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης και παρακολουθήστε τα γεγονότα της ημέρας στα κοινωνικά μέσα χρησιμοποιώντας το #EndChildSexAbuseDay.

 

Πηγή: ΒΙΚ

Font Resize