Facts4All MOOC για την παραπληροφόρηση
line

Το Facts4All – Τα σχολεία ως κοινοτικοί κόμβοι κατά της παραπληροφόρησης είναι ένα έργο ενός έτους που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Media Literacy for All της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κριτικής σκέψης σε σχέση με την διαδικτυακή παραπληροφόρηση μεταξύ των γενεών – ιδίως των νέων και των γονέων. 

Σήμερα, οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φαινομενικά ατελείωτες ποσότητες διαδικτυακού περιεχομένου μέσα σε δευτερόλεπτα, μεταξύ άλλων μέσω φορητών συσκευών όπου κι αν πάνε. Το θέμα της παραπληροφόρησης έχει αποκτήσει ολοένα και πιο εξέχοντα ρόλο στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση για τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά – Αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση (Απρίλιος 2018).

Λόγω της αυξανόμενης συνάφειας των ψευδών ειδήσεων, καθώς και των αναδυόμενων διαδικτυακών κινδύνων και προκλήσεων, δεν αρκεί πλέον να διδάσκουμε σε άτομα επιχειρησιακές δεξιότητες ή πώς να προστατεύουν το απόρρητο ή τη φήμη τους στο διαδίκτυο. Αντίθετα, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν εξίσου τον μηχανισμό μέσω του οποίου οι πλατφόρμες (social media) στοχεύουν και διακινούν πληροφορίες, για την πιθανή παρουσία εχθρικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των τρολ.

Ο νέος ρόλος των social media απαιτεί μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία του γραμματισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοχεύοντας, αφενός, στην ικανότητα κριτικής σκέψης και αξιολόγησης της αξιοπιστίας των πληροφοριών που μοιράζονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και, αφετέρου, στην ικανότητα δράσης υπεύθυνα κατά τη δημιουργία και την κοινή χρήση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Αυτό απαιτεί γνώση του πώς λειτουργούν τα ψηφιακά μέσα και πώς παράγονται, μοιράζονται και διαδίδονται τα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσων.

 

Πώς θα αντιμετωπίσει το Facts4All την παραπληροφόρηση;

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την κριτική σκέψη της διαδικτυακής παραπληροφόρησης με την ανάπτυξη, την πιλοτική δοκιμή και την έναρξη ενός μαζικού ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) που επιτρέπει στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να λειτουργούν ως κόμβοι μάθησης μεταξύ γενεών κατά της παραπληροφόρησης μέσω της συμμετοχής της κοινότητας.

Το MOOC θα βασίζεται σε σενάρια συνεργατικής μάθησης μεταξύ των γενεών, αξιοποιώντας υπάρχοντα εργαλεία και πόρους, όπως ελέγχους στοιχείων, παιχνίδια, υλικό ευαισθητοποίησης κ.λπ., και χρησιμοποιώντας συμμετοχικές μεθόδους (τεχνολογίες ανοιχτού χώρου και εμπλοκές από κοινού σχεδιασμού), για την προώθηση της κριτικής σκέψης.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικές προσεγγίσεις για ολόκληρο το σχολείο ως απάντηση στις κοινωνικές προκλήσεις και την παραπληροφόρηση σχετικά με την τοπική τους κοινότητα, κάτι που ειδικά λόγω της πανδημίας COVID19 είναι αναπόφευκτο.

Στόχοι του έργου

  • Υποστήριξη όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και των γονέων τους, αλλά και ενός ευρύτερου φάσματος μελών της τοπικής κοινότητας, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και εργαλεία συμμετοχής.
  • Προώθηση δραστηριοτήτων συνεργασίας (διαδικτυακής) μάθησης και αμφίδρομης καθοδήγησης μεταξύ γενεών, αντιμετωπίζοντας τόσο το τεχνικό όσο και το λειτουργικό/πολιτιστικό κενό.
  • Υποστήριξη της συνεργατικής διαγενεακής (διαδικτυακής) μάθησης.
  • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σχολείων ως κόμβων για διαγενεακή (διαδικτυακή) μάθηση σχετικά με την παραπληροφόρηση και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη για τις τοπικές κοινωνίες.

 

Δομή MOOC
Το MOOC «Facts4All – Τα σχολεία αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση» αποτελείται από τέσσερις ενότητες και θα πραγματοποιηθεί σε περίοδο έξι εβδομάδων (14 Μαρτίου 2022 – 20 Απριλίου 2022). Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα αγγλικά. 

 

 

Η συμμετοχή στο MOOC είναι δωρεάν και απαιτεί προηγούμενη εγγραφή. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ