Ο διαδικτυακός εκφοβισμός κύριος λόγος επαφής με τις γραμμές βοήθειας του INSAFE κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
line
#help-line

Αύξηση της τάξεως του 25% σημείωσαν οι κλήσεις προς το δίκτυο γραμμών βοήθειας του INSAFE κατά την περίοδο της καραντίνας (Απρίλιο-Ιούνιο 2020). Η αύξηση του αριθμού των κλήσεων αντικατοπτρίζει τα προβλήματα και τις ανησυχίες που προκύπτουν από την  αυξημένη χρήση της τεχνολογίας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα των διαδικτυακών υπηρεσιών τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το δίκτυο γραμμών βοήθειας του INSAFE δέχτηκε συνολικά τους συγκεκριμένους τρεις μήνες 19.000 κλήσεις. Ο κύριος λόγος επικοινωνίας με τις γραμμές παρέμεινε ο διαδικτυακός εκφοβισμός  (16%) ενώ τα ποσοστά κλήσεων που αφορούν άλλα ζητήματα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα από τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς, με μόνο μερικές μικρές διακυμάνσεις.

 

Το 60% των επαφών πραγματοποιήθηκε από την ομάδα 12 έως 18 ετών, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι το 14% των κλήσεων προήλθε από τους νεότερους χρήστες (ηλικίας 5-11 ετών). Για άλλη μια φορά, αυτό δείχνει ότι καθώς τα παιδιά συνδέονται σε μικρότερη ηλικία (και ίσως ιδιαίτερα κατά την περίοδο της καραντίνας όπου είχε αυξηθεί η πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογία), είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και να χρειάζονται υποστήριξη.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος επικοινωνίας με μια γραμμή βοήθειας είναι τηλεφωνικά.

Τα στατιστικά των γραμμών βοήθειας του INSAFE μπορείτε να τα δείτε εδώ: www.betterinternetforkids.eu/helpline-statistics.

Πηγή: ΒΙΚ