Αξιολόγηση των εργαλείων γονικού ελέγχου για την διαδικτυακή προστασία των παιδιών

Αξιολόγηση των εργαλείων γονικού ελέγχου για την διαδικτυακή προστασία των παιδιών
line
#parentalcontrol

Σύμφωνα με μελέτη της Κομισιόν, τα περισσότερα εργαλεία γονικού ελέγχου δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των γονέων για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους στο διαδίκτυο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια μελέτη σχετικά με τα εργαλεία γονικού ελέγχου. Πρόκειται για συνέχεια σε προηγούμενη μελέτη σχετικά με το ίδιο θέμα, η οποία δημοσιεύθηκε το 2013 στο πλαίσιο των προγραμμάτων για ασφαλέστερο διαδίκτυο που δρομολογήθηκαν το 1999. Η μελέτη αξιολόγησε ένα αριθμό εργαλείων γονικού ελέγχου που διατίθενται στην αγορά την περίοδο μεταξύ του 2012 και του 2017. Αυτά τα συστήματα γονικού ελέγχου, τα οποία ισχύουν για υπολογιστές, κινητές συσκευές και κονσόλες παιχνιδιών, δίνουν στους χρήστες λειτουργίες όπως το κλείδωμα ή / και το φιλτράρισμα περιεχομένου, τις δραστηριότητες παρακολούθησης, τον καθορισμό χρονικών ορίων.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι ορισμένα εργαλεία είναι καλά στο φιλτράρισμα περιεχομένου για ενηλίκους, αλλά επίσης μπλοκάρουν στο μέγιστο βαθμό το μη επιβλαβές περιεχόμενο. Γενικά, αυτά τα εργαλεία λειτουργούν ανεπαρκώς για την παρεμπόδιση επιβλαβούς περιεχομένου. Διαπίστωσε επίσης ότι τα εργαλεία στους υπολογιστές λειτουργούν καλύτερα από εργαλεία για φορητές συσκευές και κονσόλες παιχνιδιών. Συμπληρωματικά, τα φίλτρα λειτουργούν καλύτερα με περιεχόμενο αγγλικής γλώσσας σε σύγκριση με άλλες γλώσσες που εξετάστηκαν από τη μελέτη, δηλαδή γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά και πολωνικά. Τέλος, αυτά τα εργαλεία δεν είναι αποτελεσματικά στο φιλτράρισμα ακατάλληλου περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες και δημοσιεύεται στα κοινωνικά μέσα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα εργαλεία γονικού ελέγχου μπορούν να χρησιμεύσουν κυρίως για τον έλεγχο των νεαρών χρηστών, οι οποίοι δεν είναι ακόμη αρκετά καταρτισμένοι για να παρακάμψουν το εργαλείο και όπου η υπερβολική παρεμπόδιση δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόβλημα. Το πλαίσιο έχει επιδεινωθεί καθώς οι νέοι βασίζονται όλο και περισσότερο στο περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες και για το οποίο η πιθανή προστασία που προσφέρουν τα υπάρχοντα εργαλεία είναι ακόμη λιγότερο αποτελεσματική. Ο αποτελεσματικός γονικός έλεγχος, ωστόσο, ποικίλλει ανάλογα με τα διάφορα κοινωνικά και ειδικά οικογενειακά πλαίσια. Οι υψηλά μορφωμένοι γονείς έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων γονικού ελέγχου, ενώ τα παιδιά χαμηλότερης εκπαίδευσης είναι πιο εκτεθειμένα σε μη ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Οι πάροχοι συστήματος γονικού ελέγχου θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προσαρμογή των εργαλείων στις αυξανόμενες προσδοκίες των χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη τα παιδιά ως μια μεγάλη και ειδική ομάδα χρηστών.

Η Ε.Ε. τονίζει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να επικεντρωθούν σε στρατηγικές οικοδόμησης ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας για την ενίσχυση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους. Κατά την περίοδο 2008-2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε στο πλαίσιο προγράμματος για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τις συζητήσεις για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά μέσω του δικτύου Κέντρων Ασφαλέστερου Διαδικτύου που δραστηριοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη.

 

Πηγή: EC

Font Resize