Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής “Safer Internet for Children Expert Group (SICEX)” με τη συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής “Safer Internet for Children Expert Group (SICEX)” με τη συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
line

Το παρόν στην πρώτη συνεδρίαση της νεοσυσταθείσας επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Safer Internet for Children Expert Group (SICEX)” έδωσε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου όπου συζητήθηκαν οι αναδυόμενες  τάσεις σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά και αναζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Κυρίαρχος στόχος της επιτροπής είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι  ειδικές διατάξεις νόμων που έχουν ψηφιστεί για την προστασία των παιδιών όπως είναι ο γενικός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).

Στην πρώτη συνεδρίαση, μέλη του Ελλληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου  μαζί με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Παναγιώτη Παπασπηλιόπουλο, ανέλυσαν τις τάσεις που επικρατούν στη χώρα όπως αποκαλύπτονται και μέσα από τη μεγάλη πανελλήνια έρευνα σε 14.000 μαθητές που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, παρουσίασαν το έργο που επιτελεί το Κέντρο σε επίπεδο πρόληψης και αφύπνισης (SaferInternet4Kids.gr), σε επίπεδο καταστολής του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (SafeLine.gr) και σε επίπεδο ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των χρηστών (Help-line.gr).Παράλληλα παρουσιάστηκε και ο σχεδιασμός για τις μελλοντικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης του Κέντρου. 

Font Resize