Στατιστικά στοιχεία γραμμών βοηθείας ΙΝSAFE Απρίλιος – Ιούνιος 2023. Αναφορές για απάτες και παράνομο περιεχόμενο μέσω τεχνητής νοημοσύνης – Κύριος λόγος αναφοράς ο διαδικτυακός εκφοβισμός
line
#help-line

Για πρώτη φορά στα στατιστικά στοιχεία των γραμμών βοηθείας του ΙΝSAFE για το τρίμηνο Απρίλιος-Ιούνιος 2023  υπάρχουν αναφορές για περιστατικά απάτης που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και για περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις σεξουαλικού εξαναγκασμού και εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός εξακολουθεί να είναι ο πιο διαδεδομένος λόγος επικοινωνίας (13,4%) με τις γραμμές βοήθειας. Το 13,4% των επαφών σχετίζονταν με θέματα διαδικτυακού εκφοβισμού ενώ πάνω από το 10% των επαφών αφορούσε τομείς όπως η αυτοκτονία, ο αυτοτραυματισμός και η πορνογραφία. Πιο συγκεκριμένα σχεδόν το 6% των επαφών σχετίζονται με αυτοκτονία, πάνω από 3,5% με αυτοτραυματισμό, και 2,5% με  πορνογραφία η οποία αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία τόσο για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους νέους. Σεξουαλικά ζητήματα (που αναφέρονται στην αγάπη, στις σχέσεις και στη σεξουαλικότητα online, στον  διαδικτυακό σεξουαλικό εξαναγκασμό και την εκμετάλλευση παιδιών (sextortion), στη μη συναινετική ανταλλαγή προσωπικών εικόνων κ.α.) αντιπροσωπεύουν το 22,1% όλων των επαφών. Το ηλεκτρονικό  έγκλημα (e-crime) είναι ένας τομέας αυξανόμενης ανησυχίας καθώς το 9 % των επαφών με τις γραμμές αναφέρονται σε τέτοιου είδους περιστατικά (ιστότοποι ηλεκτρονικού ψαρέματος, κλοπή ταυτότητας, απάτη, κλοπή δεδομένων, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, πειρατεία κ.α).

Ένα σημείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι αρκετές γραμμές βοήθειας ανέφεραν συνεχιζόμενες προκλήσεις όσον αφορά την αναφορά περιεχομένου σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Πολλές πλατφόρμες έχουν αλλάξει ή τροποποιήσει τις διαδικασίες αναφοράς τους και αυτό προκαλεί δυσκολίες.  Σημειώθηκε  ότι, παρόλο  που τα ηλεκτρονικά έντυπα είναι όλο και περισσότερο διαθέσιμα στους χρήστες για  να υποβάλουν τις δικές τους αναφορές, πολλοί δεν μπορούν να το πράξουν και επικοινωνούν με τη γραμμή βοήθειας για βοήθεια και υποστήριξη.