Ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας 2020 «Think Before U Click» ξεκινά
line
#thinkB4UClick
#CyberSecMonth

Αυτός ο Οκτώβριος (2020) σηματοδοτεί τον 8ο ευρωπαϊκό μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο μεταξύ των πολιτών της ΕΕ. Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη και περισσότερους από 300 εταίρους από όλους τους κλάδους.

Καθόλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, θα διεξαχθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη εκατοντάδες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, συνέδρια, εργαστήρια, επιμορφωτικές συνεδρίες, γενικές παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και διαδικτυακές εκστρατείες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και την παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Κάθε χρόνο, ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας φέρνει σε επαφή πολίτες της ΕΕ για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το σύνθημα «Η κυβερνοασφάλεια είναι κοινό καθήκον» ενάντια στις κυβερνοαπειλές.

Η φετινή εκστρατεία ECSM έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας που αφορούν την ψηφιοποίηση της καθημερινής ζωής, η οποία επιταχύνθηκε με την πανδημία λόγω της νόσου COVID-19. Η εκστρατεία του 2020 αναδεικνύει διάφορα θέματα κυβερνοασφάλειας, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να «Think Before U Click», για να βοηθήσει τους χρήστες να εντοπίζουν τις κυβερνοαπειλές και να προετοιμάζονται για αυτές.

Η πρώτη θεματική εξετάζει τις «κυβερνοαπάτες», με την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τρέχουσες και δυνητικές κυβερνοαπειλές. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στο ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing), στην πειρατεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχειρήσεων και στην απάτη στις διαδικτυακές αγορές. Στόχος αυτής της θεματικής είναι να ενθαρρυνθούν οι χρήστες να έχουν αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κυβερνοαπάτες κατά τη διεξαγωγή επιχειρηματικών και προσωπικών συναλλαγών στο διαδίκτυο.

Η δεύτερη θεματική εστιάζει στις «ψηφιακές δεξιότητες», παρέχοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών. Η θεματική αυτή καλύπτει θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο κυβερνοεκφοβισμός και η παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση. Οι συνεδρίες αποσκοπούν στην προώθηση της σημασίας της κυβερνοϋγιεινής και στην καθιέρωση ορθών πρακτικών στο διαδίκτυο.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε: «Καθώς η καθημερινή μας ζωή και οι οικονομίες μας εξαρτώνται όλο και περισσότερο από ψηφιακές λύσεις, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κυβερνοασφάλεια μας αφορά όλους και όλες. Είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε νοοτροπία υπερσύγχρονης ασφάλειας σε όλους τους ζωτικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μας.»

Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας αποσκοπεί στην ευαισθητοποίησή μας σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και την εξοικείωσή μας με τις κυβερνοαπειλές. Μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε εύκολα να αναβαθμίσουμε τη δική μας κυβερνοασφάλεια, υιοθετώντας ορισμένες καλές ψηφιακές συνήθειες. Η κυβερνοασφάλεια είναι ουσιώδης για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας.»

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε: «Ακριβώς όπως ο χερσαίος, ο θαλάσσιος ή ο εναέριος χώρος, έτσι και ο χώρος ψηφιακών πληροφοριών έχει ορισμένες φορές κενά ασφάλειας που πρέπει να καλυφθούν. Φιλοδοξία μας είναι να προσφέρουμε στους πολίτες της ΕΕ τον ασφαλέστερο χώρο ψηφιακών πληροφοριών παγκοσμίως. Αυτό θα επιτευχθεί ιδίως μέσω της εκπαίδευσης. Αυτό είναι το θέμα του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας 2020, τον οποίο εγκαινιάζουμε αύριο για να προαγάγουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και να προωθήσουμε τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας που απαιτούνται για το μέλλον.»

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια, κ. Γιούχαν Λεπασάρ, δήλωσε: «Κατά τον φετινό ευρωπαϊκό μήνα κυβερνοασφάλειας διερευνώνται τρόποι για να καταστήσουμε το κοινό μας κυβερνοοικοσύστημα πιο ανθεκτικό, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της ανάπτυξης κυβερνοδεξιοτήτων. Το να γνωρίζουμε τις κυβερνοαπάτες και να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε κλικ είναι μέρος των εύκολα υλοποιήσιμων συμβουλών για τον περιορισμό των κινδύνων. Ο ECSM μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε άμεσα με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της ΕΕ για να τους ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με τις κυβερνοαπειλές, να αξιοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις και να προωθήσουμε μαζί την κυβερνοασφάλεια σε όλα τα μέτωπα.»

Σήμερα, για την έναρξη της εκστρατείας, οι διοργανωτές δημοσιοποίησαν ένα βίντεο που παρέχει στους πολίτες της ΕΕ εργαλεία προς ενσωμάτωση στις καθημερινές τους κυβερνοδραστηριότητες.

Ο επίσημος ιστότοπος της εκστρατείας ECSM είναι cybersecuritymonth.eu. Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος της ΕΕ διαθέτει ειδική ιστοσελίδα με επικαιροποιημένες πληροφορίες στην τοπική γλώσσα. Οι χρήστες μπορούν να βρουν προτάσεις και συμβουλές σε 23 γλώσσες, ενημερωτικό υλικό, διαδικτυακά κουίζ, συνδέσμους προς εκδηλώσεις και άλλα πολλά. Ο ιστότοπος του ECSM διαθέτει επίσης διαδραστικό χάρτη, όπου οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες. 

Ακολουθήστε την εκστρατεία στο Twitter @CyberSecMonth και χρησιμοποιήστε τα hashtags #CyberSecMonth και #ThinkB4UClick («Σκέψου πριν κάνεις κλικ»), καθώς και στο Facebook @CyberSecMonthEU.