Τα ευρωπαϊκά Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου πρωτοστατούν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακού μέλλοντος

Τα ευρωπαϊκά Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου πρωτοστατούν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακού μέλλοντος
line

Το ευρωπαϊκό δίκτυο των Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου επιδιώκει εδώ και αρκετά χρόνια  την επίτευξη ενός διπλού στόχου ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης της ΕΕ: τη διασφάλιση και την προώθηση των συμφερόντων των παιδιών και των νέων παράλληλα με την οικοδόμηση ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακού μέλλοντος.  

Από το 1999, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται εντατικά για την  προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων των παιδιών μέσω του προγράμματος Better Internet For Kids. Επί σειρά ετών το συγκεκριμένο δίκτυο, στο οποίο ανήκει και το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, επιδιώκει να προωθήσει ένα υψηλό επίπεδο ψηφιακής παιδείας μεταξύ των νέων ευρωπαίων πολιτών και να ευαισθητοποιήσει για  τους κινδύνους που ενδέχεται να συναντήσουν στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την ευημερία των παιδιών και των νέων (όπως η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, το ακατάλληλο περιεχόμενο, η διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κλπ). Η ψηφιακή παιδεία πλέον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έλλειψή της. Σήμερα μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς  απειλούν να υπονομεύσουν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της συνοχής μεταξύ των κρατών μελών.

Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου έχει επικεντρώσει  τις δυνάμεις του στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε θέματα θεμελιώδους σημασίας, όπως η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος (γεωγραφικό, οικονομικό ή με βάση το φύλο), η αντιμετώπιση του μίσους και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, η πρόληψη διαρροών δεδομένων και πολλά άλλα.

Παρέχοντας στα παιδιά και τους νέους τα εργαλεία για την ελαχιστοποίηση των  διαδικτυακών κινδύνων και τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες. Ωστόσο, αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια, λόγω της εξαιρετικά δυναμικής φύσης του ψηφιακού τοπίου και απαιτεί συνεχείς προσπάθειες.

 Είναι ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά και οι νέοι  θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και θα μπορούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις που φέρνει η  ψηφιακή επανάσταση. Ως εκ τούτου, καλούμε όλους τους οργανισμούς, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους πολίτες να υποστηρίξουν μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ενδυναμωμένη Ψηφιακή Ευρώπη.

Font Resize
Contrast