Νέα επιστημονική δημοσίευση από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για την συμπεριφορά των παιδιών στο διαδίκτυο
line

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου δημοσίευσε ένα επιστημονικό άρθρο με τίτλο “Understanding the online behavior and risks of children: results of a large-scale national survey on 10-18 year olds” , το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν γίνει για την συμπεριφορά των παιδιών στο διαδίκτυο.

Το επίκεντρο της έρευνας και οι κύριες παρατηρήσεις που αντλούνται συνοψίζονται ως εξής:

  • Η έρευνα διερευνά τα πρώτα βήματα των παιδιών στο διαδίκτυο, όπως την ηλικία πρώτης χρήσης, την πρώτη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στο διαδίκτυο, η ηλικία που αποκτήθηκε έξυπνο τηλέφωνο, κ.λπ. Εξετάζεται επίσης η χρήση του Διαδικτύου και η διαδικτυακή συμπεριφορά των παιδιών, όπως τύπος διαδικτυακής αφοσίωσης, κύρια συσκευή που χρησιμοποιείται για διαδικτυακή πρόσβαση, συχνότητα χρήσης και χρόνος, δραστηριότητες που μονοπωλούν το χρόνο των παιδιών στο διαδίκτυο με βάση την ηλικία και το φύλο κ.λπ.
  • Ένα ζήτημα που μελετηθηκε είναι η αντίδραση των παιδιών όταν αντιμετωπίζουν έναν αναδυόμενο κίνδυνο στο διαδίκτυο, από που να ζητήσουν βοήθεια ή στο επίπεδο γνώσεών τους σχετικά με τον τρόπο αναφοράς προβλημάτων.
  • Επιπλέον, διερευνήθηκε το επίπεδο εμπιστοσύνης των παιδιών στο διαδίκτυο, με σκοπό να κατανοήσουμε πώς το αντιλαμβάνονται. Όπως προκύπτει από την αυτοαξιολόγηση τους, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών αισθάνονται σίγουροι ότι γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια και πώς να αντιμετωπίζετε τυχόν κινδύνους.
  • Η έρευνα βοήθησε στην ανάδειξη κινδύνων που υφίστανται, όπως παρενόχληση και εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο, αποδοχή αιτημάτων φιλίας από ξένους, συνάντηση με ξένους, έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο,  αποστολή πολύ προσωπικών φωτογραφίων κ.λπ. Ένα σημαντικό σημείο που προκύπτει από τις απαντήσεις είναι το γεγονός ότι ένας στους πέντε παραδέχονται ότι έχουν γίνει ο στόχος της διαδικτυακής παρενόχλησης. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο υιοθετώντας λανθασμένες πρακτικές όπως η αποδοχή αιτήματων φιλίας από αγνώστους, συναντώντας άτομα που γνώρισαν στο διαδίκτυο, διαμοιράζοντας πολύ προσωπικές φωτογραφίες , και κοινοποιώντας υλικό χωρίς να σκέφτονται τους πιθανούς κινδύνους.
  • Όσον αφορά το βασικό ζήτημα της υπερβολικής χρήσης του Διαδικτύου, σχεδόν τα μισά παιδιά παραδέχονται ότι παραμελούν δραστηριότητες για να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ενώ περίπου ένα στα τρία παιδιά παραδέχεται ή υποπτεύεται ότι έχει ένα πρόβλημα υπερβολικής ενασχόλησης στο Διαδίκτυο. 
  • Σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι η συμμετοχή των παιδιών ξεκινάει συχνά σε μη επιτρεπόμενη ηλικία, τις περισσότερες φορές χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους.
  • Η εμπλοκή και η διαμεσολάβηση των γονέων φαίνεται να είναι ανεπαρκής, καθώς η συμμετοχή των γονέων, ιδίως αυτών των μεγαλύτερων παιδιών, καθώς οι κανόνες και τα όρια σπάνια εφαρμόζονται, τονίζοντας την ανάγκη για βελτιωμένη γονική επίβλεψη και πιθανώς βελτιωμένη ευαισθητοποίηση και γονική κατανόηση. 
  • Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γονείς των μικρότερων παιδιών, η νέα γενιά των γονέων που μεγάλωσαν επίσης με την τεχνολογία, συμμετέχει ενεργά στα πρώτα βήματα του παιδιού του στον ψηφιακό κόσμο. 
  • Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, κυρίως οι γονείς / φροντιστές και, δεύτερον, τα μεγαλύτερα αδέλφια αναλαμβάνουν το καθήκον καθοδήγηση των παιδιών στα πρώτα τους βήματα στο διαδίκτυο. Πολύ λίγη βοήθεια φαίνεται να προέρχεται από εκπαιδευτικούς, αποδεικνύοντας την ανάγκη αυξημένης συμμετοχής των σχολείων στην εκπαίδευση για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, από μικρή ηλικία.
  • Αυτές οι παρατηρήσεις, υπαγορεύουν την ανάγκη για μια πιο οργανωμένη αντιμετώπιση του θέματος από το εκπαιδευτικό σύστημα, ξεκινώντας την εκπαίδευση στα σχολεία με οργανωμένο τρόπο, ενσωματώνοντας υλικό στα σχολικά προγράμματα σπουδών.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έρευνας στα αγγλικά εδώ: