2189) Σχολή Χατζήβεη
line

Θέμα: Τα Κοινωνικά δίκτυα και η εικόνα του εαυτού μας

Μαθητές: Μάριος Μιχαλακόπουλος, Δημήτρης Καλοριζικάκης

Τη συμμετοχή του σχολείου θα την βρείτε εδώ.