2213) Σχολή Χατζήβεη
line

Θέμα: Τα Κοινωνικά δίκτυα και η εικόνα του εαυτού μας

Μαθητές: Γιάννης Τζανακάκης

H συμμετοχή του σχολείου βρίσκεται εδώ.