2234) 6ο Γυμνάσιο Καβάλας
line

Θέμα: Προστασία προσωπικών δεδομένων

Μαθητές: Μπατζή Μερόπη και Μαυρίδου Αναστασία

Τη συμμετοχή του σχολείου θα την βρείτε εδώ.