Υπό την έγκριση του Υπ. Παιδείας οι μαθητικοί διαγωνισμοί SID 2021 του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
line

Υπό την έγκριση του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τελούν και οι φετινοί μαθητικοί διαγωνισμοί SID 2021 του Eλληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Συγκεκριμένα με το έγγραφο Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/141975/ΦΔ/146469/Δ1 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει ότι:

“Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.2/53829/12-5-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 45/17-09-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο « Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» στο πλαίσιο του εορτασμού τη Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου για το σχολικό έτος 2020-2021. O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.”