3045) Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Άξιον Εστί
line

Θέμα: “Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο”

Μαθητές: Κεραμάς Κωνσταντίνος 

Δείτε το έργο συμμετοχής στο διαγωνισμό εδώ