3140) 87 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
line

Θέμα: “Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο”

Δείτε το έργο συμμετοχής στο διαγωνισμό εδώ