Υλικό για Ψευδείς Ειδήσεις
line

Video

line

Παρουσίαση – Φυλλάδιο – Quiz

Παρουσίαση “Fake News”

Φυλλάδιο “Fake News”

Quiz “Fake News”

line

line

Εργαλειοθήκες “Trust Me”

Εργαλειοθήκη “Trust Me” (8-11 ετών)

Εργαλειοθήκη “Trust Me” (11-14 ετών)

Font Resize