Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA)
line

Μπορείτε να κατεβάστε το φυλλάδιο από εδώ.