2215) Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Άξιον Εστί
line

Θέμα: Τα Κοινωνικά δίκτυα και η εικόνα του εαυτού μας

Μαθητές: Θάνος Σαμαράς

Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Άξιον Εστί