3048) Εκπαιδευτήρια Δούκα (Γυμνάσιο)
line

Θέμα: “Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο”

Μαθητές: Ευθύμης Ματζαβίνος

Δείτε το έργο συμμετοχής στο διαγωνισμό εδώ