3054) Εκπαιδευτήρια Δούκα (Γυμνάσιο)
line

Θέμα: “Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο”

Μαθήτρια: Μέξη Ελένη Παρασκευή

Δείτε το έργο συμμετοχής στο διαγωνισμό εδώ