Τι είναι τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας;
line

Τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας είναι βασισμένα σε υπολογιστή μιμούμενο έναν κόσμο, τον οποίο οι χρήστες καλούνται να κατοικήσουν και να αλληλεπιδρούν μέσω των ειδώλων. Αυτά τα είδωλα απεικονίζονται συνήθως δυσδιάστατα, ή τρισδιάστατα, αν και άλλες μορφές είναι δυνατές (αισθήσεις ακροατηρίων και αφής παραδείγματος χάριν). Κάποια από αυτά τα παιχνίδια επιτρέπουν πολλαπλούς χρήστες και συνομιλίες μεταξύ τους (chat). Τα παιχνίδια αυτά είναι συνδεδεμένα με το Διαδίκτυο. Τα παιδιά μπορούν να κινηθούν γύρω, να ασκήσουν επίδραση στον κόσμο και να πάρουν τα οφέλη από τα αποτελέσματα δικτύων.

Font Resize
Contrast