Ενημερωτικά infographics «Κοινωνική Μηχανική» από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα για την Κυβερνοασφάλεια (ECSM)
line

Ενημερωτικό γράφημα «Κοινωνική Μηχανική» : Κατεβάστε το infographic από εδώ

Social_Engineering_infographic_2_horizontal

 

Ενημερωτικό γράφημα «Κοινωνική Μηχανική-Μορφές»: Κατεβάστε το infographic από εδώ

Social_Engineering_infographic_3_horizontal

 

Ενημερωτικό γράφημα «Κοινωνική Μηχανική-Αναγνώριση» : Κατεβάστε το infographic από εδώ

Social_Engineering_infographic_4_horizontal