Εκστρατεία AdWiseOnline – Προστατεύοντας τους νέους από πρακτικές διαδικτυακού μάρκετινγκ
line

Τι αφορά η καμπάνια;
Η νέα πρωτοβουλία του BIK επικεντρώνεται σε πρακτικές μάρκετινγκ που στοχεύουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, με σκοπό την ανάλυση αυτών των πρακτικών και την ανάπτυξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης . Η συνεργασία μεταξύ των πλαισίων πολιτικής της DG CONNECT και της DG JUST της EE, καθώς και των δικτύων των Ευρωπαϊκών Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου (SIC) και των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECC-Net), για την εκστρατεία AdWiseOnline για την προστασία των παιδιών και των νέων στο ψηφιακά περιβάλλοντα ανακοινώθηκε την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη διαδικτυακή στόχευση νέων καταναλωτών και να ρίξει φως στις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν οι εταιρείες και οι διαδικτυακές πλατφόρμες για την προστασία των νέων καταναλωτών από επιρροές στο διαδίκτυο.

Έρευνα σχετικά με την πρακτική χειραγώγησης μάρκετινγκ σε ψηφιακά περιβάλλοντα
Για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της εκστρατείας, το Πανεπιστήμιο της Γάνδης διεξήγαγε ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με την ανάλυση των πρακτικών μάρκετινγκ. Τα ευρήματα της έρευνας συγκεντρώθηκαν σε μια ολοκληρωμένη δημόσια έκθεση η οποία μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως πολύτιμη πηγή για τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Πειστικές τακτικές και αποτελεσματικές στρατηγικές
Η έρευνα αποκαλύπτει τέσσερις κύριες τακτικές πειθούς που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες του ψηφιακού μάρκετινγκ – ενσωμάτωση, αλληλεπίδραση, εξατομίκευση και συναίσθημα – θέτοντας προκλήσεις στη διαφημιστική παιδεία των παιδιών. Το μάρκετινγκ των influencers και το μάρκετινγκ εντός των παιχνιδιών αναδεικνύονται ως αποτελεσματικές στρατηγικές, με συναισθηματικές ελκυστικές επιρροές που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) που γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη. Η έκθεση εντοπίζει επίσης κενά στις τρέχουσες υποτροφίες, όπως η περιορισμένη έρευνα σε νεότερες πλατφόρμες (όπως το Snapchat και το TikTok), συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και η έλλειψη ποικιλομορφίας στα προϊόντα που ερευνήθηκαν.

 

 

Τα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο του ψηφιακού μάρκετινγκ
Εξετάζοντας τα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο του ψηφιακού μάρκετινγκ, η έκθεση αναγνωρίζει τις προκλήσεις που προκύπτουν από αυτές τις πρακτικές:

  • επηρεάζουν την ελευθερία της έκφρασης,
  • μυστικότητα,
  • πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες,
  • το δικαίωμα στο παιχνίδι,
  • προστασία από την οικονομική εκμετάλλευση.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει θετικές ευκαιρίες στην ψηφιακή σφαίρα, δίνοντας έμφαση στο ρόλο της βιομηχανίας μάρκετινγκ στην παροχή περιεχομένου υψηλής ποιότητας και διαδικτυακών υπηρεσιών για παιδιά.

 

Νομικά πλαίσια της ΕΕ για την προστασία των παιδιών
Η έκθεση εμβαθύνει στο ενισχυμένο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των παιδιών από πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ, που περιλαμβάνει οδηγίες όπως η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UCPD), η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD), ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), η Γενική Προστασία Δεδομένων Κανονισμός (GDPR) και ο επικείμενος νόμος περί τεχνητής νοημοσύνης. Υπογραμμίζει την αυτορρύθμιση στον τομέα του μάρκετινγκ και διερευνά επιβλαβείς πρακτικές, περιγράφοντας ρυθμιστικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπισή τους.

Συμπερασματικά, η μελέτη τονίζει τη διάχυτη επιρροή των πρακτικών μάρκετινγκ σε διάφορες πτυχές των διαδικτυακών εμπειριών των παιδιών. Υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση, προστατεύοντας τα παιδιά από πιθανούς κινδύνους, ενδυναμώνοντάς τα και εκπαιδεύοντάς τα να ενισχύσουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και τις εμπορικές δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Αυτή η ολοκληρωμένη στρατηγική είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης στο εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο.

 

Κοιτάζοντας μπροστά: τα επόμενα βήματα της καμπάνιας
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, θα δημοσιεύονται διάφορα εκπαιδευτικά και ευαισθητοποιητικά υλικά με στόχο την κατανόηση των τεχνικών μάρκετινγκ και τον καθορισμό πρακτικών χειραγώγησης. Ενώ ο απώτερος στόχος είναι η προσέγγιση παιδιών και νέων, το υλικό θα είναι κατάλληλο για όλα τα άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν το θέμα και να υποστηρίξουν τα παιδιά και τους νέους στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

 

Πηγή: https://www.betterinternetforkids.eu/adwiseonline