Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας τα εγχειρίδια ασφαλούς πλοήγησης
line
#handbooks

Υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τέθηκαν τα εγχειρίδια ασφαλούς πλοήγησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ. Τα εγχειρίδια δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εμβαθύνει στην κάθε θεματική ενότητα όσο εκείνος θεωρεί ότι χρειάζεται, με βάση την ωριμότητα και τις ανάγκες των παιδιών της κάθε τάξης. Το περιεχόμενο επιλέχθηκε βάση αναγκών της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας ενώ στηρίχθηκε και στα συμπεράσματα των 2 μεγάλων ερευνών που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 και οι οποίες στόχευαν στη διερεύνηση των διαδικτυακών συνηθειών των παιδιών και στον εντοπισμό των συχνότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν λόγω έλλειψης ενημέρωσης και επιμόρφωσης. Απευθύνονται σε διαφορετικές τάξεις του Δημοτικού σχολείου ενώ για το Γυμνάσιο και το Λύκειο  υπάρχει ένα ενιαίο.

Μπορείτε να δείτε τα εγχειρίδια εδώ